21 דקות 2009 ראיון עם טארה גאנדי

21 דקות 2009 ראיון עם טארה גאנדי
YouTube Preview Image
 השם טארה גאנדי, הוא שם הנעורים שלי ולא שמו של בעלי. כולם אומרים האחיינית של מהטמה גאנדי ואני מעוניינת להבהיר היטב דבר מסוים, שאינני האחיינית של מהטמה גאנדי, כי "מהטמה" משמעו להגיע לרמה רוחנית של הנשמה הגדולה. אני אחיינית של מוהנדס קאראמצ'נד גאנדי,שהיה שמו של מהטמה גאנדי, האיש שמוכר כיום כמהאטמה גאנדי.  אני מגיעה מהודו, מייצגת את התרבות שלי, אני שקועה בפילוסופיה שלי. אני מגיעה לאיטליה גם כדי לקבל את מסר הידידות והאנושיות שלכם. הפילוסופיה של גלגל הטוויה והפילוסופיה של גאנדי,לקחתי אותן כפילוסופיה שלי, כמו חוט, זרם של חמלה של הבריאה שמזין את הגוף שלנו, את הנשמה שלנו ואת המוח שלנו.  גלגל הטוויה טווה את החוט של הכותנה או הצמר, ואחר כך החוט הזה נרקם בידיים. גלגל הטוויה מופעל ידנית ויוצר שורות רקמה ידניות והוא נהפך לרקמה של החופש שלנו בהודו. אין זה דבר ששיך רק להודו, אין זה דבר ששייך רק לגאנדי, זה שייך לכל העולם, לכל האנושות. הגוף, החיים, גם הם דבר רקום מחוטים, מרקם.  עבור הצרכים הכלכליים שלנו, נאמר כך, הכפר צריך להיות העולם שלנו.כלומר, קודם כל אנחנו עושים את הדברים עבור הבית שלנו, המשפחה, אחר כך עבור השכנים, אחר כך עבור הכפר, אחר כך עבור הקהילה ואחר כך עבור העולם. לא צריך לחשוב מיד על לייצא. אבל עבור המסר של הרוחניות – העולם הוא הכפר שלך. אתה צריך תמיד לקחת את המסר של הרוחניות לכל מקום.